אשר גרף - סככה חקלאית ובית קרור

בקשה ועדה מקומית 1 - 529/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אשר גרף - סככה חקלאית ובית קרור
מספר: 1 - 529/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת סככה חקלאית - בית קרור, מיון ואריזה, סככת כלים
ומחסן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11721חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה10/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200600810/05/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200600705/04/2006