אתור שטח ללולים - נהלל

תוכנית ג/ 3335

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתור שטח ללולים - נהלל
מספר: ג/ 3335
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד שטח לגידול לולים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17498חלק1, 11, 32, 36, 51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1992.
פרסום להפקדה ברשומות11/08/1983תאריך פרסום: 11/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2958. עמוד: 2641. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה03/09/1979
קבלת תכנית31/07/1978