אתור שטח למתקני האוניברסיטה בחו7ף הדרומי אילת

תוכנית 2/ 03/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתור שטח למתקני האוניברסיטה בחו7ף הדרומי אילת
מספר: 2/ 03/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אתור שטח למתקני האוניברסיטה בחוף הדרומי אילת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4480. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה07/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות13/01/1966תאריך פרסום: 13/01/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1254. עמוד: 1013. שנה עברית: התשכו .
החלטה בדיון בהפקדה21/06/1965
קבלת תכנית01/06/1965
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600707/08/2006