אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.

תוכנית בר/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.
מספר: בר/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שיקום מחצבת נאות לירן קיימת באמצעות הטמנת פסולת יבשה.
2. קביעת גבולות התנית.
3. מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות.
4. קביעת התכליות המותרות.
5. הנחיות והורות לשמירת איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק

תיאור המיקום:
אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3743חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/08/2012
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/11/2004
קבלת תכנית25/10/2004