אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 03/ 102/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה
מספר: 6/ 03/ 102/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת גן הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לגן ציבורי / פארק ודרך.
- קביעת תכליות ושימושים מותרים ואופי הפעילות.
- קביעת זכויות, הנחיות, ומגבלות בניין.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- קביעת הוראות פיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
מחצבת כורכר עזובה בין השטחים החקלאיים הצפון - מערביים של קיבוץ נ גבה
בתחום מועצה אזורית יואב
קואורדינטה X מרכז המחצבה נמצא ב- 619,915
קואורדינטה Y מרכז המחצבה נמצא ב- 169,333

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2715. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1212. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2197. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2010
החלטה בדיון בוולק"ח03/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
קבלת תכנית26/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה