אתר הנצחה משותף כיסרא - סמיע - פקיעין

תוכנית ג/ 15683

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר הנצחה משותף כיסרא - סמיע - פקיעין
מספר: ג/ 15683
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקצאת שטח עבור אתר הנצחה ובית " יד לבנים" לחללי צה"ל מכסרא-סמיען

עיקרי ההוראות:
- ייעוד שטחים לשטח ציבורי פתוח.
- ייעוד שטחים לשטח למבני ציבור.
- ייעוד שטחים לדרכים והתוויתם.
- הגדרת השימושים המותרים בכל אחד מייעודי הקרקע בשטח התכנית וקבעית הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה עבור בית " יד לבנים".
- איחוד חלקות וחלקי חלקות הכלולים בשטח התכנית וחלוקתם לחלקות חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19207חלק58-62, 65-66, 78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3193. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית27/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2006
קבלת תכנית04/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה