אתר הנצחה

תוכנית 2/ 03/ 135/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר הנצחה
מספר: 2/ 03/ 135/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
(2,400 מ"ר)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מקומי אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק63, 87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/1986תאריך פרסום: 27/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3404. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית30/03/1986