אתר הסטורי לשימור, מרחביה

תוכנית ג/ 17916

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר הסטורי לשימור, מרחביה
מספר: ג/ 17916
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת יעודי קרקע לאתר היסטורי לשימור "חצר מרחביה"
קביעת הנחיות בינוי המתייחסות לאספקטים חזותיים של הפרוייקט
מתן הגבלות פיתוח באזור החיץ לאתר ההיסטורי לשימור

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת זכויות בניה
קביעת ההתניות לביצוע
קביעת מגבלות פיתוח באיזור החיץ של האתר ההיסטורי לשימור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמרחביה (קבוץ)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16789חלק31, 37, 4125, 38-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11304תכנית מתאר קבוץ מרחביה, מתאר 1שינוי
תוכניתיז/ מק/ 11304/ 03שינוי מערך גישה וחניה, בי"ס חצב, קיבוץ מרחביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5327. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2012. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1938. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2009
קבלת תכנית12/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה