אתר חירום-(מישור הגפן)

תוכנית 23/ במ/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אתר חירום-(מישור הגפן)
מספר: 23/ במ/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' במגרשים 1-158,
172,171,252-257,259-263,266-271,278-280,273-276.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת מישור הגפן
גוש:100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39568חלק1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1993.
פרסום לאישור ברשומות12/08/1993תאריך פרסום: 12/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4133. עמוד: 3864. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית04/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות08/10/1992תאריך פרסום: 08/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4047. עמוד: 51. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/1992
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1992
קבלת תכנית19/01/1992