אתר לאומי ביה"ס הישן, מצפה

תוכנית ג/ 3964

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לאומי ביה"ס הישן, מצפה
מספר: ג/ 3964
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אתר לאומי ביה"ס הישן

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15087חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2899. עמוד: 1239. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 11. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1981.
החלטה בדיון בהפקדה26/02/1981
קבלת תכנית11/06/1980