אתר לאומי בתים ראשונים -אילניה -סגרה

תוכנית ג/ 3690

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לאומי בתים ראשונים -אילניה -סגרה
מספר: ג/ 3690
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד המקום לאתר לאומי לענין חוק הגנים הלאומיים
ושמורות טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק9-114-8, 13, 35-38, 45-47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1982תאריך פרסום: 04/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2863. עמוד: 189. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות23/04/1981תאריך פרסום: 23/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2705. עמוד: 1410. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1980תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1980.
החלטה בדיון בהפקדה15/10/1979
קבלת תכנית12/09/1979