אתר לאומי -מושבת כנרת

תוכנית ג/ 3573

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לאומי -מושבת כנרת
מספר: ג/ 3573
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח כאתר לאומי לענין חוק גנים
לאומיים ושמורת טבע.
שמירתם שיקומם ואחזקתם של מבני האתר השיקום
יבוצע ללא שנוי במעטפה החיצונית של מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15308חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1982תאריך פרסום: 04/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2863. עמוד: 188. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1980תאריך פרסום: 28/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2608. עמוד: 1144. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1980.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1979
קבלת תכנית29/04/1979