אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה

תוכנית 7/ 02/ 509

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה
מספר: 7/ 02/ 509
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר קומפוסט על שטח חקלאי לצרכי הישוב והשטחים החקלאיים הסמוכים בלבד.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים- אתר לטיפול ויצור קומפוסט.
קביעת הנחיות והוראות לתפעול האתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול
בשטחים החקלאיים בין קיבוץ גבולות למושב עין הבשור
קואורדינטה מערב מזרח- X 148,150
קואורדינטה דרום צפון-Y 572,400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק26
100311חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2011תאריך פרסום: 16/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6252. עמוד: 4878. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2247. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/12/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2006
קבלת תכנית06/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה