אתר לייצור קומפוסט- רוחמה

תוכנית 7/ 02/ 303/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לייצור קומפוסט- רוחמה
מספר: 7/ 02/ 303/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר לייצור קומפוסט מזבל בעלי חיים, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי" ל"שטח משולב לאתר קומפוסט", ואיחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינטות: אורך בין 172200 ל- 172900
רוחב בין 597600 ל- 598600
צמוד לדרך 334, כ- 2 ק"מ צפונית למושב שדה צבי
מועצה אזורית שער הנגב


גושים וחלקות:
גוש 38656/1 חלקי חלקות 2-4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38655חלק1, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 238. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/08/2007
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2104. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית29/03/2005