אתר ליצור קומפוסט גבים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר ליצור קומפוסט גבים
מספר: 7/ 02/ 303/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:

א. הקמת אתר לטיפול בזבל אורגני מבעלי חיים באמצעות קומפוסטציה.

ב. פירוט הדרישות התכנוניות ל:
1. הפעלת אתר לטיפול בזבל בעלי חיים.
2. מניעת השפעות סביבתיות ותברואתיות שליליות.

עיקרי הוראות התכנית:

1. שינוי ייעוד "קרקע חקלאית" ל- "קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים (מתקן לייצור קומפוסט)".
2. שינוי ייעוד "קרקע חקלאית" ל- "מפגש דרך- מסילה".
3. קביעת הוראות להקמה והפעלת האתר לייצור קומפוסט.
4. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים

תיאור המיקום:
האתר מתוכנן בשטחי קיבוץ גבים, דרומית מערבית לקיבוץ, באגן ההקוות של נחל חנון.
מועצה אזורית שער הנגב

קואורדינטות:
מערב מזרח- Y - 598000
דרום צפון X - 159700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
981חלק2, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 238. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2755. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2006
קבלת תכנית18/06/2006