אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה

תוכנית 7/ 02/ 488

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה
מספר: 7/ 02/ 488
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר לייצור קומפוסט מזבל בעלי חיים, ע"י שינוי ייעוד מ"אזור חקלאי" ל"שטח משולב לאתר קומפוסט", וע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין השלשה

תיאור המיקום:
כ- 1.5 ק"מ מזרחית לקיבוץ עין השלושה
מועצה אזורית אשכול
קואורדינטות: אורך בין 143800 ל- 144400
רוחב בין 584400 ל- 585000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100320חלק3, 8-9, 21-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 761. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים17/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט31/10/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3835. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/06/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2005
קבלת תכנית29/03/2005