אתר לכריית חול - עלומים

תוכנית 20/ 02/ 101/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר לכריית חול - עלומים
מספר: 20/ 02/ 101/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ויעוד של שטחים למטרות אלה: כריית חול ודרך גישה לאזור הכריה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400146חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית14/03/2002