אתר לכריית פוספט בהרי אפעה - שינוי תוואי דרך הגישה

תוכנית 11/ 03/ 182/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לכריית פוספט בהרי אפעה - שינוי תוואי דרך הגישה
מספר: 11/ 03/ 182/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטחים והכנת מסגרת תכנונית למטרות אלה: שינוי תוואי של דרך גישה אל המגרשים המיועדים לכרייה וחציבה.

עיקרי ההוראות:
ייעוד שטחים והכנת מסגרת תכנונית למטרות אלה: שינוי תוואי של דרך גישה אל המגרשים המיועדים לכרייה וחציבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
הרי אפעה
קואורדינטה X 213500
קואורדינטה Y 559000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100105חלק
100106חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 03/ 182כריית פוספטים בהרי אפעהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 341. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/09/2008
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3655. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2007
קבלת תכנית02/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701226/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה