אתר למגורי עולים

תוכנית 5/ במ/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אתר למגורי עולים
מספר: 5/ במ/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז קליטה- שכונת מגורים
זמנית עבור כ-2500 יח"ד ומגורי קבע לכ-1000 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38011כל הגוש
38036כל הגוש
38047כל הגוש
38053כל הגוש
38054כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1891. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/11/1991
החלטה בדיון באישור תכנית10/11/1991
פרסום להפקדה ברשומות20/06/1991תאריך פרסום: 20/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3892. עמוד: 2880. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/04/1991
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1991
קבלת תכנית16/12/1990