אתר למגלשות הרים במצפור עופר

תוכנית חכ/ 343

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר למגלשות הרים במצפור עופר
מספר: חכ/ 343
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד השטח לאזור בילוי, ספורט ואטרקציות תיירותיות - מגלשות הרים ומרכז מבקרים בתחום יער, עפ"י הוראות תמ"א 22.
- קביעת הוראות בניה ושימוש ביעודים אלו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
באזור מצפה עופר, מהמצפור בצפון ודרומה עד אזור הכניסה למרכז מירב, ממזרח לכביש 4 ובמרחק של כ- שני ק"מ ממול למושב צרופה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11847חלק38-39
11848חלק6-8, 10-14, 19
12005חלק70-71, 85
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2214. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/01/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3389. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/05/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/05/2007
החלטה בדיון בוולק"ח06/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2005
קבלת תכנית26/05/2005