אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".

תוכנית בר/ 291

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".
מספר: בר/ 291
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית לטיפול, למיחזור ולהטמנת פסולת יבשה, לשיקום השטח והפיכתו לקרקע חקלאית.
2. יצירת מסגרת תכנונית לשיקום שטח מופר.
3. מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות.
4. קביעת התכליות המותרות.
5. הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית.
2. קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע והוראות בניה.
3. קביעת הנחיות לתשתיות.
4. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהניר גלים

תיאור המיקום:
אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
190חלק7127, 62, 68
191חלק28, 34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2006. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות03/06/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר08/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1776. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/10/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/10/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/03/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/02/2003
קבלת תכנית07/01/2003