אתר למחפורת קירטון מעלות- געתון

תוכנית ג/ 6215

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר למחפורת קירטון מעלות- געתון
מספר: ג/ 6215
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרשות כריית חומר קירטוני לשם דיפון מגר ביוב
מעלות - געתון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18247כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1988
קבלת תכנית14/12/1987