אתר למיון אשפה להטמנת אפר

תוכנית ג/ 11991

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר למיון אשפה להטמנת אפר
מספר: ג/ 11991
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לשימוש כאתר למיון פסולת ואשפה ביתית, והטמנת אפר מפעל השריפה (תחנת כח) לאשפה בשפרעם וכן מתקנים הקשורים להפעלת האתר ולשימושים השונים בו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12199חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית01/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/2003
קבלת תכנית02/07/2000