אתר לסילוק פסולת - עין השופט.

תוכנית ג/ 6859

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר לסילוק פסולת - עין השופט.
מספר: ג/ 6859
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי ל:
שטח לסילוק פסולת מוצקה.
שטח פרטי פתוח.
שטח לשרותים.
שטח לדרך גישה לאתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
ישוב: עין השופט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11421חלק9, 12
11423כל הגוש
11425כל הגוש
11928חלק87, 9-10
11929חלק6, 8-92-5, 7, 10, 13, 15
11936חלק3, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/2008
פרסום לאישור ברשומות08/06/1995תאריך פרסום: 08/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4310. עמוד: 3487. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/06/1995
פרסום לאישור בעיתונים14/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1990תאריך פרסום: 02/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3794. עמוד: 3755. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1990.
קבלת תכנית30/10/1989
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800628/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800530/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800426/05/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800331/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600303/04/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600206/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600123/01/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200501310/10/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500606/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300402/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300120/01/2003