אתר לצילום כלות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 003/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אתר לצילום כלות
מספר: 003/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אתר לצילום כלות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19257חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200700920/02/2007