אתר פלפון במושב ברק.

בקשה ועדה מקומית גלב/ 20090221

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אתר פלפון במושב ברק.
מספר: גלב/ 20090221
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20760חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ07/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29507/12/2009