אתר פסולת גושית

בקשה ועדה מקומית 68/ 15/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אתר פסולת גושית
מספר: 68/ 15/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג ל- 5 שנים להקמת משטח לריכוז ופינוי פסולת גושית.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה-אלונה דנה בתכנית בישיבתה מס' 93 מיום 1/2/02 והחליטה להמליץ בפני הועדה המחוזית לאשר את הבקשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200201827/11/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200201424/07/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200200908/05/2002