אתר קבורה מיוחד

תוכנית 7/ 02/ 303/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר קבורה מיוחד
מספר: 7/ 02/ 303/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעודי הקרקע מקרקע חקלאית לאתר קבורה מיוחד,
ע''י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, וקביעת זכות מעבר לציבור ע"י רישום זיקת הנאה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שער הנגב- מערבית לקיבוץ דורות

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2263חלק13, 20-21, 26, 28, 33
2264חלק93
2330חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4228. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/06/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2413. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
קבלת תכנית19/02/2006