אתר קומפוסט אילניה

תוכנית ג/ 14079

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר קומפוסט אילניה
מספר: ג/ 14079
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח חקלאי מיוחד המיועד לייצור קומפוסט מחומרים אורגניים.

2. קביעת גבולות התכנית.

3. מתן הוראות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעיליות.

4. קביעת התכליות המותרות.

5. הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.


עיקרי הוראות התכנית:-
- קביעת תוקף התכנית.
- קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית -
- קבעית הוראות ושיטות עבודה בקרקע והוראות בנייה.
- קביעת הנחיות לתשתיות.
- קביעת הנחיות סביבתיות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15147חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2004
קבלת תכנית09/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500607/02/2005