אתר קומפוסטציה ליד מט"ש עכו

תוכנית ג/ 18421

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר קומפוסטציה ליד מט"ש עכו
מספר: ג/ 18421
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר קומפוסטציה למחזור זבל אורגאני.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאית לחקלאית עם הנחיות מיוחדות.
שינוי יעוד לדרך.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות להפעלת האתר.
קביעת שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10439חלק4
18066חלק71, 77
18071חלק2
18078חלק9
18098חלק5, 7, 15-16, 18, 33, 35, 55
19886חלק8-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/10/2009
קבלת תכנית22/09/2009