אתר רוחני לציון רבני ג'רבה - מושב איתן

תוכנית 6/ 03/ 206/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר רוחני לציון רבני ג'רבה - מושב איתן
מספר: 6/ 03/ 206/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר רוחני לציון רבנים במושב איתן.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח אתר רוחני.
ב. שינוי יעוד שטח חלקאי לדרך.
ג. קביעת השימושים המותרים בשטח האתר.
ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה בשטח האתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2997חלק1-2
2998חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/08/2007
קבלת תכנית23/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008