אתר שלומי - דורה הרחבה, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10683

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר שלומי - דורה הרחבה, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10683
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה הכולל 142.065 דונם.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:-
1. אזור תעסוקה משולב הכולל:-
- אזור תעשיה המיועד למבני תעשיה, אחסנה מלאכה ושרותים נלווים .
- אזור תעשיה עם חזית מסחרית המיועד למבני תעשיה, שטחי מסחר בקומת הקרקע ושרותים נלווים.
2. שטח מתקנים הנדסיים.
3. הסדרת שטח בית עלמין הקיים בפועל והוספת שטח לבית עלמין .
4. התווית דרכים.
5. שטח ציבורי פתוח.
6. קביעת הסדרת נחל
ב. קביעת הנחיותוהוראות בניה.
ג. קביעת הנחיות ותנאים למתן היתרי בניה והנחיות למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים.
ד. קביעת תנאים לביצוע התכנית ושלבי הביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
ישוב: שלומי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18221חלק27-28
18306חלק19-34, 4414-18, 35-36, 43, 45, 50-51, 56
18309חלק33, 44-48, 50-67, 7669
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתהשינוי
תוכניתג/ בת/ 133אתר דורה שלומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5437. עמוד: 3847. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו31/05/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית16/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות14/04/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 59. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2001
קבלת תכנית28/05/1998