אתר תחנת משנה, חברת חשמל, עכו

תוכנית בש/ 18527

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר תחנת משנה, חברת חשמל, עכו
מספר: בש/ 18527
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בדיקת חלופות לאתר תחמ"ש, עכו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18527חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית27/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200301121/07/2003