אתר תיירות ונופש בקעת תמנע

תוכנית 12/ 03/ 157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר תיירות ונופש בקעת תמנע
מספר: 12/ 03/ 157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שימושים והוראות בניה בתחום ההשטח לתיירות
ונופש.
קביעת הנחיות עיצוב ופיתוח לשילוב האתר בנוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/05/2002
קבלת תכנית10/09/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200406/05/2002