אתר תיירות ונופש בקעת תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר תיירות ונופש בקעת תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר תיירות , נופש
ומלונאות באזור בקעת תמנע ע"י שינויים ביעודי קרקע ,
סלילת דרכים , מסלולי טיולים רגליים ורכיבה בתחום
האתר וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור בקעת תמנע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39110חלק
39113חלק
39114חלק
39118חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4413. עמוד: 3474. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/05/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות27/02/1995
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 548. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1994
קבלת תכנית27/06/1994
החלטה בדיון בביטול הפקדה27/06/1994