אתר תיירות ונופש - בקעת תמנע - חבל אילות

תוכנית 12/ 02/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אתר תיירות ונופש - בקעת תמנע - חבל אילות
מספר: 12/ 02/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של אתר התיירות והנופש בבקעת תמנע.
ב. ליעד השטח לאתר תיירות ונופש.
ג. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי ולעודד פיתוחו.
ד. להגן, לשמור ולשחזר אתרים ארכיאולוגיים.
ה. להכשיר דרכי רכב, רגלים ובהמות רכיבה לאתר.
ו. להכשיר מצפי נוף.
ז. להקים מרכזי מבקרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 94. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות15/10/1978תאריך פרסום: 15/10/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2472. עמוד: 30. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/1978תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1978. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1978. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1978.
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1978
קבלת תכנית01/06/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית