אתר תיירות- מכרות תמנע

תוכנית 12/ 03/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אתר תיירות- מכרות תמנע
מספר: 12/ 03/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר תיירות הקשור בהצגת תהליכי הכרייה והפקת
נחושת.
קביעת יעוד קרקע הנחיות בניה והסדרת ביקור באתר.
התווית מערכת הדרכים והחניות ואופן פיתוח השטח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מכרות תמנע- אתר תיירות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות28/05/1996תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3435. שנה עברית: התשנו .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים17/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית02/04/1990
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1989תאריך פרסום: 14/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3679. עמוד: 3651. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1989.
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1989
קבלת תכנית06/11/1988