אתר תיקשורת ע"ג עמוד חשמל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 013/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אתר תיקשורת ע"ג עמוד חשמל
מספר: 013/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצת אתר תיקשורת ע"ג עמוד חשמל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18563חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017522/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015601/05/2012