א. שנוי יעוד משטח מגורים תבע"צ בר/80 לשטח ציבורי פתוח 3.250 דונם

תוכנית בר/ 80/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: א. שנוי יעוד משטח מגורים תבע"צ בר/80 לשטח ציבורי פתוח 3.250 דונם
מספר: בר/ 80/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד משטח מגורים תבע"צ בר/80 לשטח ציבורי פתוח 3.250 דונם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
קיבוץ גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3677חלק4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/1964תאריך פרסום: 25/06/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1100. שנה עברית: התשכד .