א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני

תוכנית לד/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני
מספר: לד/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלוקת שטחי הבניה העיקריים המותרים מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בהתאם לחלוקת שטחים המוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלודלודלודלב פסח

תיאור המיקום:
אזור התעשיה לוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3992חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתלד/ 1012קביעת זכויות בניה באזורי התעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2399. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3347. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/09/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/01/2004
קבלת תכנית15/12/2003