א.ת. ברנר

תוכנית בר/ מק/ 571/ 8/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: א.ת. ברנר
מספר: בר/ מק/ 571/ 8/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין אחורי מקו בנין 6.0 מ' לקו בנין
0 למבנה המסומן בתשריט באות D, בנין ה"סילו".
ב. שינוי קו בנין אחורי מקו בנין 6.0 מ' לקו בנין
3.0 מ' לקטע הדרומי של מבנה המסומן בתשריט באות
F, בקטע המסומן בתכנית.
ג. שינוי קו בנין חזיתי מקו בנין 8 מ' לקו בנין 3 מ'
במבנה B1 בקטע המסומן בתכנית ובהמשך שינוי קו
בנין צדדי מקו בנין 4 מ' לקו בנין 3 מ'.
ד. שינוי קו בנין אחורי מקו בנין 6 מ' לקו בנין
4 מ' במבנה E בקטע המסומן בתכנית.
ה. קביעת גובה בנין ומספר קומות.
ו. קביעת שטחי שירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
אזור תעשיה ברנר מגרש 2.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3797חלק168
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1997תאריך פרסום: 16/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4492. עמוד: 2217. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4542. שנה עברית: התשנו .