א.ת. שוהם - סילוק שפכים

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 562

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: א.ת. שוהם - סילוק שפכים
מספר: מח/ ש/ 562
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור תעשיה שוהם - סילוק שפכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם