א.ת. שילת , מגרשים 15,402 - איחוד חלוקה.

תוכנית חמ/ מק/ 159/ 12/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: א.ת. שילת , מגרשים 15,402 - איחוד חלוקה.
מספר: חמ/ מק/ 159/ 12/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מס' גז/ 159/ 7 כדלקמן:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים , כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, לפי סעיף 62 א א 1.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים לפי הפרוט הבא:
איחוד מגרשים לפי הפרוט:
מגרש מס' 15 המיועד לאזור תעשיה.
מגרש 402 המיועד לחניה.
וחלוקתם לפי הפרוט:
תא שטח מס' 15 המיועד לאזור תעשיה.
תא שטח מס' 402/1 המיועד לחניה.
תא שטח מס' 402/ 2 המיועד לחניה.
וזאת ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילתשילת

תיאור המיקום:
אזור התעשיה.
דרך מספר 4 פינת דרך מספר 9.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5637חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2012תאריך פרסום: 02/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6454. עמוד: 5619. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 757. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201108530/11/2011