באר אורה

תוכנית 12/ מק/ 517

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר אורה
מספר: 12/ מק/ 517
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות התכנית בסעיף תשתיות.

עיקרי ההוראות:
תיקון מרחק מינימלי בין קו חשמל מתח נמוך תת קרקעי לבין קיר מבנה.
במקום מרחק של 2 מ' מרחק ש 0.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39129חלק
39130חלק
39131חלק
39132חלק
39133חלק
39134חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201203424/06/2012