באר רבובה

תוכנית 7/ 02/ 302/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: באר רבובה
מספר: 7/ 02/ 302/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות ונופש על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק1-3, 26, 29, 36
100311חלק7, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3219. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2002. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/05/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה08/05/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1555. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2001
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה06/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/02/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/02/1998
קבלת תכנית24/12/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19808/05/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002