באר שבע, שכונה א'

תוכנית 5/ 03/ 107/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר שבע, שכונה א'
מספר: 5/ 03/ 107/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מפורט הכולל: חלוקה מחדש של מגרשים, שטחים לביניני ציבור, שטחים לבניני מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים ומעברים להולכי רגל, שטחים למסחר, איזור מוקפא לתכנון מחדש, דרכים וחניות,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכונה א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38001חלק20, 22
38012חלק1, 5
38015חלק21
38016חלק23
38022חלק1-93, 96-98, 101-103, 105-106, 108, 111-117
38023חלק1-82
38024חלק1-82, 91-92
38025חלק1-74, 79-80, 87-88, 93, 98-99, 105-106, 111-113, 117, 119, 125-126, 130, 132-133, 137, 142-143, 149-150, 153-206
38057חלק1, 11-14, 25, 29, 31
38071חלק155, 161, 180
38074חלק75
38116חלק27, 30-33, 45-49, 54, 56
38129חלק1-103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/1971תאריך פרסום: 12/07/1971. שנה עברית: התשלא .