באר שבע, שכונה ב'

תוכנית 5/ 03/ 169/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: באר שבע, שכונה ב'
מספר: 5/ 03/ 169/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות הבניה "דירה אחת בשתי קומות" באזור מגורים א' רכבות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכונה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק2-5, 9-12, 14-16, 21-24, 26-31, 43-51, 59-64, 74-75, 79-84, 86-92, 95-97, 104-105
38071חלק26, 28, 30, 32-36, 56-62, 71-87, 101-103, 105-109, 111, 116-123, 155, 183
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1987תאריך פרסום: 03/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1987תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית18/02/1987