באר שבע, שכונה ג'

תוכנית 5/ 03/ 108/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר שבע, שכונה ג'
מספר: 5/ 03/ 108/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למגורים א' שטחים ציבוריים שטחים ודרכים במקום אזור מגורים א' לשיקום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכ' ג',רח' וינגייט,פינת ארלוזורוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38026חלק1-96, 98-99, 101-104, 106-109
38027חלק1-2, 65, 67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/1975תאריך פרסום: 24/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2128. שנה עברית: התשלה .