באר שבע, שכונה ג'

תוכנית 5/ 03/ 108/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר שבע, שכונה ג'
מספר: 5/ 03/ 108/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בחלוקת מגרשים. 2. שינוי יעוד. - מחניה ציבורית ובניני ציבור לחניה פרטית. - יעוד שטח ציבורי פתוח מ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכונה ג', רח' השלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38030חלק2, 8-17, 90
38056חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1986תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3293. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית29/08/1984