באר שבע, תחנת רכבת טורקית

תוכנית 5/ 02/ 101/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: באר שבע, תחנת רכבת טורקית
מספר: 5/ 02/ 101/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד השטחים כאתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ג - 1963. 2. שיפוץ, שימור ואחזקה של מבני האתר. 3. פיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, תחנת הרכבת הטורקית, מגדל המים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38035חלק45-46, 56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1983תאריך פרסום: 11/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2950. שנה עברית: התשמג .